Det finns en mängd spel som utövas inom E-sporten. Däremot kan man säga att det är fyra spelkategorier som dominerar och som även passar bäst. Detta utifrån att spelen är uppbyggda för att passa att spelas online. FPS – Förkortningen står för First Person Shooter och översätts ibland till förstapersonsskjutare. Det går ut på att…